Menu

Ing. Miloš Kedrovič

Predseda predstavenstva

Autorizovaný stavebný inžinier v obore:

Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

39 rokov

Vzdelanie:

SVŠT Bratislava, Stavebná fakulta, odbor Vodné hospodárstvo

Ing. Gabriela Kedrovičová

Člen predstavenstva

V obore:

Vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

39 rokov

Vzdelanie:

SVŠT Bratislava, Stavebná fakulta, odbor Vodné hospodárstvo

Ing. Jakub Kedrovič

Člen predstavenstva

Autorizovaný inžinier v obore:

Vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

13 rokov

Vzdelanie:

STU – Stavebná fakulta Bratislava, odbor Vodné hospodárstvo a vodné stavby

Ing. Ondrej Kedrovič

V obore:

Nosné konštrukcie stavieb

Počet rokov praxe:

3 roky

Vzdelanie:

STU Bratislava, Stavebná fakulta

Melinda Nagyová

V obore:

Administratíva

Počet rokov praxe:

23 rokov

Vzdelanie:

Obchodná akadémia

Ing. Katarína Petrášová

V obore:

Investičná príprava stavieb

Počet rokov praxe:

20 rokov

Vzdelanie:

STU - Stavebná fakulta, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva

Ing. Jaroslav Bugarovič

V obore:

Elektrotechnika a informatika

Počet rokov praxe:

17 rokov

Vzdelanie:

STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ing. Pavol Jamrich

Autorizovaný inžinier v obore:

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Počet rokov praxe:

9 rokov

Vzdelanie:

STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ing. Magdaléna Janíková

V obore:

Vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

5 roky

Vzdelanie:

STU Bratislava, Stavebná fakulta

Ing. Miroslav Kolesár

V obore:

Vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

5 roky

Vzdelanie:

STU Bratislava, Stavebná fakulta

Jaroslava Horniaková

V obore:

Pozemné stavby

Počet rokov praxe:

2 roky

Vzdelanie:

Stredná priemyselná škola stavebná

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376