Menu

Ing. Miloš Kedrovič

Predseda predstavenstva

Autorizovaný stavebný inžinier v obore:

Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

31 rokov

Vzdelanie:

SVŠT Bratislava, Stavebná fakulta, odbor Vodné hospodárstvo

Ing. Gabriela Kedrovičová

Člen predstavenstva

V obore:

Vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

31 rokov

Vzdelanie:

SVŠT Bratislava, Stavebná fakulta, odbor Vodné hospodárstvo

Ing. Jakub Kedrovič

Člen predstavenstva

Autorizovaný inžinier v obore:

Vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

5 rokov

Vzdelanie:

STU – Stavebná fakulta Bratislava, odbor Vodné hospodárstvo a vodné stavby

Ing. Oleg Troščák

V obore:

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Počet rokov praxe:

39 rokov

Vzdelanie:

SVŠT Bratislava, odbor Jadrová energetika

Ing. Ján Cigánek

Autorizovaný inžinier v obore:

Statika stavieb

Počet rokov praxe:

33 rokov

Vzdelanie:

SVŠT Bratislava, Stavebná fakulta, Konštrukcie inžinierskych stavieb

Ing. Ľubica Račeková

V obore:

Vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

31 rokov

Vzdelanie:

SVŠT Bratislava, odbor Vodné hospodárstvo

Ing. Allan Bánik

Autorizovaný stavebný inžinier v obore:

Pozemné stavby a inžinierske stavby - vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

25 rokov

Vzdelanie:

SVŠT Bratislava, Stavebná fakulta, odbor Pozemné stavby, Geotechnika - zakladanie stavieb

Melinda Nagyová

V obore:

Administratíva

Počet rokov praxe:

15 rokov

Vzdelanie:

Obchodná akadémia

Ing. Katarína Petrášová

V obore:

Investičná príprava stavieb

Počet rokov praxe:

12 rokov

Vzdelanie:

STU - Stavebná fakulta, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva

Ing. Miroslav Malast

V obore:

Statika pozemných stavieb

Počet rokov praxe:

10 rokov

Vzdelanie:

STU – Stavebná fakulta, Bratislava, odbor Statika - Pozemné stavby

Ing. Peter Káčerik

Autorizovaný inžinier v obore:

Pozemné stavby

Počet rokov praxe:

9 rokov

Vzdelanie:

STU Bratislava, Stavebná fakulta, Pozemné stavby a architektúra

Ing. Jaroslav Bugarovič

V obore:

Elektrotechnika a informatika

Počet rokov praxe:

8 rokov

Vzdelanie:

STU – Fakulta elektroniky a informatiky

Ing. Veronika Godány

V obore:

Pozemné stavby

Počet rokov praxe:

2 roky

Vzdelanie:

STU Bratislava, Stavebná fakulta, Pozemné stavby a architektúra

Ing. Eva Bogdányová

V obore:

Vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

1 rok

Vzdelanie:

STU Bratislava, Stavebná fakulta, odbor Stavby na ochranu územia

Ing. Pavol Jamrich

V obore:

Technologické a energetické vybavenie stavieb

Počet rokov praxe:

1 rok

Vzdelanie:

STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376 ks.akitodov@akitodov