Menu

Ing. Miloš Kedrovič

Predseda predstavenstva

Autorizovaný stavebný inžinier v obore:

Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

36 rokov

Vzdelanie:

SVŠT Bratislava, Stavebná fakulta, odbor Vodné hospodárstvo

Ing. Gabriela Kedrovičová

Člen predstavenstva

V obore:

Vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

36 rokov

Vzdelanie:

SVŠT Bratislava, Stavebná fakulta, odbor Vodné hospodárstvo

Ing. Jakub Kedrovič

Člen predstavenstva

Autorizovaný inžinier v obore:

Vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

10 rokov

Vzdelanie:

STU – Stavebná fakulta Bratislava, odbor Vodné hospodárstvo a vodné stavby

Melinda Nagyová

V obore:

Administratíva

Počet rokov praxe:

20 rokov

Vzdelanie:

Obchodná akadémia

Ing. Katarína Petrášová

V obore:

Investičná príprava stavieb

Počet rokov praxe:

17 rokov

Vzdelanie:

STU - Stavebná fakulta, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva

Ing. Miroslav Malast

V obore:

Statika pozemných stavieb

Počet rokov praxe:

15 rokov

Vzdelanie:

STU – Stavebná fakulta, Bratislava, odbor Statika - Pozemné stavby

Ing. Peter Káčerik

Autorizovaný inžinier v obore:

Pozemné stavby

Počet rokov praxe:

14 rokov

Vzdelanie:

STU Bratislava, Stavebná fakulta, Pozemné stavby a architektúra

Ing. Jaroslav Bugarovič

V obore:

Elektrotechnika a informatika

Počet rokov praxe:

14 rokov

Vzdelanie:

STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ing. Veronika Godány

V obore:

Pozemné stavby

Počet rokov praxe:

7 rokov

Vzdelanie:

STU Bratislava, Stavebná fakulta, Pozemné stavby a architektúra

Ing. Eva Bogdányová

V obore:

Vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

6 rokov

Vzdelanie:

STU Bratislava, Stavebná fakulta, odbor Stavby na ochranu územia

Ing. Pavol Jamrich

Autorizovaný inžinier v obore:

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Počet rokov praxe:

6 rokov

Vzdelanie:

STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ing. Magdaléna Vicianová

V obore:

Vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

2 roky

Vzdelanie:

STU Bratislava, Stavebná fakulta

Ing. Miroslav Kolesár

V obore:

Vodohospodárske stavby

Počet rokov praxe:

2 roky

Vzdelanie:

STU Bratislava, Stavebná fakulta

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376