Menu

Ing. Jaroslav Bugarovič

V obore: Elektrotechnika a informatika
Počet rokov praxe: 8 rokov
Vzdelanie: STU – Fakulta elektroniky a informatiky

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376 ks.akitodov@akitodov