Menu

Ing. Katarína Petrášová

V obore: Investičná príprava stavieb
Počet rokov praxe: 12 rokov
Vzdelanie: STU – Stavebná fakulta, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376 ks.akitodov@akitodov