Menu

Ing. Ľubica Račeková

V obore: Vodohospodárske stavby
Počet rokov praxe: 31 rokov
Vzdelanie: SVŠT Bratislava, odbor Vodné hospodárstvo

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376 ks.akitodov@akitodov