Menu

Ing. Miroslav Malast

V obore: Statika pozemných stavieb
Počet rokov praxe: 10 rokov
Vzdelanie: STU – Stavebná fakulta, Bratislava, odbor Statika – Pozemné stavby

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376 ks.akitodov@akitodov