Menu

Ing. Veronika Godány

V obore: Pozemné stavby
Počet rokov praxe: 2 roky
Vzdelanie: STU Bratislava, Stavebná fakulta, Pozemné stavby a architektúra

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376 ks.akitodov@akitodov