Menu

Stavbu charakterizujú tieto základné údaje o prevádzkových kapacitách:

PVE Ipeľ
Inštalovaný výkon 600 (4 x 150) MW
Počet inštalovaných hydroagregátov 4
Typ turbíny Francis, reverzibilná
Priemer obežného kolesa Ø 3 200 mm
Maximálny brutto spád 405,00 m
Minimálny brutto spád 320,00 m
Návrhový prietok pri turbínovej prevádzke 172 (4 x 43) m3.s-1
Návrhový prietok pri čerpadlovej prevádzke 148 (4×37) m3.s-1
Otáčky turbíny a motorgenerátor 500 min-1
Rýchlosť nabehnutia na plný výkon 1,5 – 2,0 min
Čas nepretržitej turbínovej prevádzky 23,8 hod.
Čas nepretržitej čerpadlovej prevádzky 26,7 hod.
Akumulovaná energia 13,2 GWh
Napätie motorgenerátora 15,75 kV
Napätie vývodov liniek 400 kV

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Lokalita PVE Ipeľ je situovaná v severnej časti okresu Poltár na hornom toku Ipľa – pri obci Ipeľský Potok (dolná nádrž) a v pramennej oblasti Kokávky, v obci Ďubákovo (horná nádrž). Územie PVE patrí do oblasti Slovenského rudohoria, tokom Ipľa rozdelené na celky Veporských vrchov a Stolických vrchov. Štúdia rieši technický návrh hydraulického obvodu PVE so všetkými vytypovanými stavebnými objektami, ktoré majú zabezpečiť technický návrh na úrovni doby so všetkými aspektami na dôraz ochrany životného prostredia.

Hydraulický obvod tvorí súbor objektov, ktoré zabezpečujú hlavnú funkciu diela, t.j. akumuláciu vody v hornej nádrži (HN) a výrobu elektrickej energie v podzemnej elektrárni a uskladnenie vody pre ďalšie využitie v dolnej nádrži (DN). Z týchto objektov je vtokový objekt umiestnený v HN, výtokový objekt v DN a ostatné (privádzače , vysokotlakové uzávery, strojovňa PVE a odpadové tunely) sú vhodne umiestnené v podzemí.

Horná nádrž: HN je situovaná v pramennej oblasti Kokávky v priestore obce Ďubákovo. Plochá okrúhla nádrž vznikne prehradením hlavného údolia a plochej bočnej zníženiny. HN ma maximálnu výšku nad terénom 76 m v korune a je dlhá 870 m.

Dolná nádrž: DN vznikne vzdutím hladiny údolnou priehradou na hornom toku rieky Ipeľ. Hrádza ja navrhnutá ako zemná sypaná z miestnych materiálov. Tesnenie je asfaltovo-betónové vnútorné. Hrádza má bezpečnostné zariadenie proti preliatiu hrádze a zariadenie pre úplné vypustenie nádrže. Zariadenie je sústredené v združenom objekte. Maximálna výška hrádze nad terénom je 75 m a v korune je dlhá 650 m.

Základné údaje
Názov stavbyPVE Ipeľ
Charakter stavbyNová
Miesto stavbyKat. územie obcí Ipeľský Potok a Ďubákovo
OkresPoltár
RegiónBanská Bystrica
GPS48.508348, 19.675284

Lokalita stavby projektu

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376