Predchádzajúci slide
Nasledujúci slide
Hlavné činnosti VODOTIKA

Vodné elektrárne

Vodné elektrárne

Priehrady

Priehrady

Protipovodňová ochrana

Protipovodňová ochrana

Projektová činnosť

Projekčná činnosť

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť

Matematické 3D modelovanie

Matematické 3D modelovanie

O spoločnosti VODOTIKA, a. s.

VODOTIKA, a. s. je projektovo-inžiniersky ateliér, ktorý sa pretransformoval v roku 2000 na akciovú spoločnosť. Svoju činnosť vykonáva od roku 1990 so zameraním na projektovú, inžiniersku a dodávateľskú činnosť v oblasti vodohospodárskych a pozemných stavieb.

Ocenenie stavba roka 2012

Vybrané projekty

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376