Menu

VODOTIKA, a. s. je projektovo-inžiniersky ateliér, ktorý sa pretransformoval v roku 2000 na akciovú spoločnosť. Svoju činnosť vykonáva od roku 1990 so zameraním na projektovú, inžiniersku a dodávateľskú činnosť v oblasti vodohospodárskych a pozemných stavieb.

Odbory základných činností:

Poskytované služby:

Podstatná časť asi 78% našej činnosti je projektová príprava stavieb.

Pre svojich zákazníkov (investorov) zabezpečujeme návrh koncepcie stavby s určením jej úžitkových vlastností až po realizačné projekty slúžiace pre jednotlivých stavebných dodávateľov.

Zvyšných 22% zostávajú na výkon inžinierskej činnosti, stavebného ako aj autorského dozoru.

Naša spoločnosť ponúka a má mnohoročné skúsenosti v poskytovaní nasledujúcich služieb:

Náš tím tvorí 31 odborných zamestnancov a autorizovaných inžinierov v obore:

Projektovú dokumentáciu pripravujeme pomocou nasledovného softwarového vybavenia:

Flow 3D:

Pri navrhovaní vodohospodárskych stavieb sa často stretávame s javmi, ktoré nie je jednoduché vyhodnotiť na základe klasických matematických metód a je potrebné urobiť podrobný výskum navrhovaných tvarov. Preto v našej spoločnosti využívame software na 3D matematické modelovanie. Táto metóda nám umožňuje optimalizáciu hydrotechnických konštrukcií. Flow-3D využívame pri modelovaní hydraulicky kritických miest ako sú napr. vtok alebo výtok vodnej elektrárne, pri navrhovaní biokoridorov, hatí, tlakových privádzačov.

Sme držiteľom certifikátov ISO 9001 a ISO 14001.

Fidic Sace ISO 9001 - ISO 14001

Ocenenie stavba roka 2012

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376