Menu

VODOTIKA, a. s. je projektovo-inžiniersky ateliér, ktorý sa pretransformoval v roku 2000 na akciovú spoločnosť. Svoju činnosť vykonáva od roku 1990 so zameraním na projektovú, inžiniersku a dodávateľskú činnosť v oblasti vodohospodárskych a pozemných stavieb.

Odbory základných činností:

Poskytované služby:

Podstatná časť asi 78% našej činnosti je projektová príprava stavieb.

Pre svojich zákazníkov (investorov) zabezpečujeme návrh koncepcie stavby s určením jej úžitkových vlastností až po realizačné projekty slúžiace pre jednotlivých stavebných dodávateľov.

Zvyšných 22% zostávajú na výkon inžinierskej činnosti, stavebného ako aj autorského dozoru.

Naša spoločnosť ponúka a má mnohoročné skúsenosti v poskytovaní nasledujúcich služieb:

Náš tím tvorí 31 odborných zamestnancov a autorizovaných inžinierov v obore:

Projektovú dokumentáciu pripravujeme pomocou nasledovného softwarového vybavenia:

Flow 3D:

Pri navrhovaní vodohospodárskych stavieb sa často stretávame s javmi, ktoré nie je jednoduché vyhodnotiť na základe klasických matematických metód a je potrebné urobiť podrobný výskum navrhovaných tvarov. Preto v našej spoločnosti využívame software na 3D matematické modelovanie. Táto metóda nám umožňuje optimalizáciu hydrotechnických konštrukcií. Flow-3D využívame pri modelovaní hydraulicky kritických miest ako sú napr. vtok alebo výtok vodnej elektrárne, pri navrhovaní biokoridorov, hatí, tlakových privádzačov.

Sme členom asociácie FIDIC SACE.

Fidic Sace

Ocenenie stavba roka 2012

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376