Menu

Politika kvality a environmentu

Cieľom spoločnosti VODOTIKA, a. s. je trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach projektovej činnosti pozemných a vodohospodárskych stavieb, a tým dosiahnuť dlhodobý úspech podnikania v náročnom prostredí hospodárskej súťaže nielen v podmienkach domáceho trhu, ale aj v podmienkach trhu v rámci EÚ. Vieme, že tento cieľ môžeme dosiahnuť len úplným a nadštandardným uspokojovaním potrieb našich klientov , budovaním korektných vzťahov s našimi dodávateľmi, ako aj všetkými spolupracujúcimi a dotknutými organizáciami a osobami.

Pre splnenie tohoto cieľa budeme presadzovať nasledujúcu politiku kvality a environmentu:

V širšom kontexte prispievať k rozvoju našej profesie so záväzkom sústavného zlepšovania a prevenciou pred znečistenia životného prostredia a tým dospieť k vyššiemu spoločenskému hodnoteniu.

Veríme, že sa spoločnosť VODOTIKA, a.s. bude vyznačovať:

Ing. Miloš Kendrovič

Predseda predstavenstva

Sme členom asociácie FIDIC SACE.

Fidic Sace

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376