Menu

Stavbu charakterizujú tieto základné údaje o prevádzkových kapacitách:

Základné údaje
Kóta koruny hrádze 329,50 m n.m.
Kóta bezpečnostného priepadu 328,30 m n.m.
Maximálna hladina pri Q100 327,29 m n.m.
Maximálna dimenzačná hladina 328,80 m n.m.
Kóta min. prevádzkovej hladiny 322,50 m n.m.
Kóta max. neregulovanej hladiny 325,00 m n.m.
Výška zemnej hrádze 10,5 m
Šírka koruny hrádze 5,00 m
Sklon návodného svahu 1:2, 1:2,5, 1:3
Sklon vzdušného svahu 1:2,5
Dĺžka hrádze 238,25 m
Návrhový prietok Q100 nad hrádzou 13,5 m3.s-1
Ovplyvnený prietok Q100 pod hrádzou 0,14 m3.s-1
Objem návrhovej povodňovej vlny Q100 91 827 m3
Objem návrhovej povodňovej vlny Q100+60% 146 924 m3
Objem zásobného priestoru 59 400 m3
Objem retenčného priestoru 142 597 m3

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Stavba slúži na protipovodňovú ochranu územia nachádzajúceho sa pod navrhovanou stavbou.

Základné údaje
Názov stavbyOchranná nádrž Padelky
Charakter stavbyNová
Miesto stavbyKataster obci Myjava
OkresMyjava
RegiónTrenčín

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376