Menu

Stavbu charakterizujú tieto základné údaje o prevádzkových kapacitách:

Polder Klátova Nová Ves
Kóta koruny hrádze 212,90 m n.m.
Kóta bezpečnostného priepadu 211,50 m n.m.
Kóta hladiny pri Q100 211,90 m n.m.
Šírka koruny hrádze 5,00 m
Sklon návodného svahu 1 : 2,75
Sklon vzdušného svahu 1 : 2,75
Dĺžka hrádze 118,91 m
Q100 nad hrádzou 25 m3.s-1
Objem retenčného priestoru pri 211,50 m n.m. 148 360 m3

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Stavba slúži na protipovodňovú ochranu územia nachádzajúceho sa pod navrhovanou stavbou.

Základné údaje
Názov stavbyKlátova Nová Ves - vybudovanie polra na Hradskom potoku
Charakter stavbyNová
Miesto stavbyKataster obce Klátova Nová Ves
OkresPartizánske
RegiónTrenčín

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376