Menu

Stavbu charakterizujú tieto základné údaje o prevádzkových kapacitách:

Základné údaje
Kóta koruny hrádze 426,60 m n.m.
Kóta bezpečnostného priepadu 425,60 m n.m.
Kóta prepadu pri Q100 426,00 m n.m.
Šírka koruny hrádze 4,00 m
Sklon návodného svahu 1 : 2
Sklon vzdušného svahu 1 : 2
Dĺžka hrádze 347 m
Q100 nad hrádzou 6,0 m3.s-1
Q100 pod hrádzou 0,095 m3.s-1
Objem retenčného priestoru pri 425,00 m n.m 50 000 m3

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Stavba slúži na protipovodňovú ochranu územia nachádzajúceho sa pod navrhovanou stavbou.

Základné údaje
Názov stavbyLehota pod Vtáčnikom - vybudovanie suchého poldra
Charakter stavbyNová
Miesto stavbyKataster obce Lehota pod Vtáčnikom
OkresPrievidza
RegiónTrenčín

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376