Menu

Ing. Oleg Troščák

V obore: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Počet rokov praxe: 39 rokov
Vzdelanie: SVŠT Bratislava, odbor Jadrová energetika

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376 ks.akitodov@akitodov