Menu

Základné parametre:

Malá vodná elektráreň Nová Dedinka
Maximálna horná hladina 127,50 m n.m.
Minimálna horná hladina 126,60 m n.m.
Dolná hladina pri Q30 123,80 m n.m.
Dolná hladina pri Q18 123,10 m n.m.
Navrhovaný spád 4,10 m
Minimálny spád 3,40 m
Návrhový prietok MVE 2 x 18 m3.s-1
Maximálny prietok MVE 36 m3.s-1
Typ turbíny Horizontálna Kaplanova
Počet turbín 2 ks
Priemer obežného kolesa 1900 mm
Menovité otáčky turbíny 187 min-1
Menovité otáčky generátora 500 min-1
Inštalovaný výkon 984,0 kW
Maximálny výkon na svorkách generátora 593,6 kW
Dosiahnuteľná výroba el. energie za 334 dní 6 685 906 kWh

Malá vodná elektráreň Nová Dedinka:

MVE využíva hydroenergetický potenciál hate pri Novej Dedinke na toku malý Dunaj, ktorá slúžila v minulosti výhradne vodohospodárskym účelom. Budova MVE bola postavená v mieste pravostrannej čelnej hrádze. Stavba pozostáva z dvoch monolitických blokov založených na spúšťanej studni. Na výrobu elektrickej energie slúžia dva synchrónne generátory pre napätie 6,3kv.

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376