Menu

Stavbu charakterizujú tieto základné údaje o prevádzkových kapacitách:

Polder Oreské
Kóta koruny hrádze 265,000 m n.m.
Kóta bezpečnostného priepadu 263,500 m n.m.
Kóta hladiny pri Q100 264,000 m n.m.
Šírka koruny hrádze 5,00 m
Sklon návodného svahu 1 : 2
Sklon vzdušného svahu 1 : 2
Dĺžka hrádze 436,91 m
Q100 nad hrádzou 21,0 m3.s-1
Q100 pod hrádzou 8,2 m3.s-1
Objem retenčného priestoru pri 264,00 m. n. m. 1 072 655 m3

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Stavba Polder Oreské slúži na protipovodňovú ochranu územia nachádzajúceho sa pod navrhovanou stavbou. Účelom stavby je zachytenie povodňových prietokov a ich redukcia – sploštenie povodňovej vlny na prietoky, ktoré nebudú spôsobovať škody v území pod poldrom. Polder Oreské bol uvedený do prevádzky v roku 2005. K jeho prvému naplneniu došlo v marci 2006.

Základné údaje
Názov stavbyPolder Oreské
Charakter stavbyNová
Miesto stavbyKataster obce Oreské, Lopašov
OkresSkalica
RegiónTrnava
GPS48.746356, 17.318273

Lokalita stavby projektu

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376