Menu

Stavbu charakterizujú tieto základné údaje o prevádzkových kapacitách:

Polder Svacenický Jarok
Kóta koruny hrádze 322,250 m n.m.
Kóta bezpečnostného priepadu 321,150 m n.m.
Kóta hladiny pri Q100 320,250 m n.m.
Šírka koruny hrádze 4,50 m
Sklon návodného svahu 1 : 2,5
Sklon vzdušného svahu 1 : 3
Dĺžka hrádze 147,00 m
Q100 nad hrádzou 16,000 m3.s-1
Q100 pod hrádzou 0,21 m3.s-1
Objem retenčného priestoru 331 000 m3

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Stavba slúži na protipovodňovú ochranu územia nachádzajúceho sa pod navrhovanou stavbou. Sploštenie povodne poldrom Svacenický jarok Q100.

Polder Svacenický Jarok je súčasťou protipovodňovej ochrany územia, ktoré sa nachádza na západe Slovenska v katastrálnom území mesta Myjava, časť Turá Lúka. Mesto Myjava bolo v posledných rokoch sužované častými povodňami, ktoré majú za následok veľké materiálne škody a tým výrazne obmedzujú kvalitu života miestnych obyvateľov. Polder umožňuje znížiť kulminačný prietok návrhovej povodne Q100 = 16,00 m3.s-1 na odtokový prietok Qodtok = 0,21 m3.s-1

Viac informácií: http://books.nemetschek-scia.com/UC2013/#264

Základné údaje
Názov stavbyPolder Svacenický Jarok
Charakter stavbyNová
Miesto stavbyKataster obci Myjava, Turá Lúka
OkresMyjava
RegiónTrenčín
GPS48.4457, 17.3352

Lokalita stavby projektu

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376