Menu
Celkový počet bytových jednotiek v III.a-etape je 257
Časť „Západná veža“ 121 bytových jednotiek
Časť „Východná veža“ 136 bytových jednotiek
Spolu 16 462,29 m2

Stavbu charakterizujú tieto základné údaje o prevádzkových kapacitách:

Polyfunkčný objekt Bosákova III.a etapa
Počet státí spolu 185
Spolu obchody 810,29 m2
Spolu kancelárie 3946,27 m2
Spolu príručné sklady 167,32 m2
Spolu technické miestnosti 59,94 m2
Ostatné nebytové priestory 71,76 m2
Spolu garáže 3 464,62 m2
Spolu bytové priestory 16 462,29 m2
Spolu balkóny k bytovým priestorom 1 935,25 m2
Spolu balkóny k nebytovým priestorom 272,27 m2
Celkom byty a nebytové priestory 24 982,49 m2

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Polyfunkčný objekt VODOTIKA a. s. Bosákova ulica, Bratislava III.a etapa sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Petržalka v blízkosti komunikácie Bosákova. V III.a-etape sa uvažuje s výstavbou jedného dilatačného celku. Výsledný pôdorys celého objektu je riešený v tvare obdĺžnika v podzemných podlažiach a v nadzemných podlažiach je objekt tvorený do písmena „U“ čím sa vytvorí z južnej strany oddychové zázemie so zazelenanými plochami. Z hygienického hľadiska sa táto lokalita charakterizuje ako obytná zóna v blízkosti hlavných dopravných ťahov. V tesnej blízkosti pozemku sa nachádzajú všetky inžinierske siete, na ktoré je možné pripojenie novostavby.

Účel objektu, zastavaná plocha, obostavaný priestor: Prevažná časť Polyfunkčného objektu VODOTIKA Bosákova ulica, Bratislava III.a etapa je určená na bývanie. Okrem bytov sa tu nachádzajú i priestory pre obchody, administratívu a garážovanie automobilov. Objekt má 20 nadzemných podlaží a 3 podzemné podlažia pod celým objektom. Byty sa nachádzajú na 2. až 20. nadzemnom podlaží.

Viac informácií:
http://books.nemetschek-scia.com/UC2009/index.html?pageNumber=104
http://www.asb.sk/architektura/stavby/bytove-domy/dve-veze-mysleli-najma-na-pohodlie-obyvatelov

Základné údaje
Názov stavbyPolyfunkčný objekt Bosákova III.a etapa
Charakter stavbyNová
Miesto stavbyBratislava - Petržalka
OkresBratislava
RegiónBratislava
GPS48.1277804, 17.122654

Lokalita stavby projektu

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376