Menu

Základné parametre diela:

Dvojstavidlové uzávery
Počet otvorov (uzáverov) 2
Svetlá šírka otvoru 4,50 m
Kóta dosadacieho prahu 110,50 m n.m.
Kóta prevádzkovej hladiny 112,50 m n.m.
Kóta 100-ročnej hladiny 113,50 m n.m.
Kóta koruny pilierov 114,50 m n.m.
Hradiaca výška dvojstavidla 2,20 m
Maximálny zdvih dvojstavidla 2,95 m
Provizórny uzáver
Počet otvorov (uzáverov) 2
Svetlá šírka otvoru 4,50 m
Kóta dosadacieho prahu 110,50 m n.m.
Kóta prevádzkovej hladiny 112,50 m n.m.
Hradiaca výška hradidla 1,10 m
Počet hradidiel 2
Celková hradená výška 2,20 m

Hať na sútoku kanálov s VII – a VII:

Stavba hate bola navrhnutá za účelom umožnenia manipulácie hladiny vody v jednotlivých kanáloch a potreby spoľahlivého odberu vody do boheľovského rybníka. Hať je tvorená monolitickým jednoblokom, v ktorom sú osadené dve dvojité stavidlá pre kanál S VII a jedno dvojité stavidlo pre kanál A VII. Oba kanály sú prepojené obtokom s provizórnym hradením. Odtok do boheľovského rybníka je hradený tabuľovým stavidlom. Objekt bol založený v paženej stavebnej jame pomocou štetovnicovej steny a injektovaného dna. Vtokové a výtokové krídla sú vytvorené zvislými prefabrikovanými stenami. Komunikácia je zabezpečená pomocou premostení.

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376