Menu

Stavbu charakterizujú tieto základné údaje o prevádzkových kapacitách:

Vodná nádrž Brestovec
Kóta koruny hrádze v osi 356,38 m n.m.
Kóta bezpečnostného priepadu 354,74 m n.m.
Kóta prepadu pri Q100 356,00 m n.m.
Šírka koruny hrádze 4,50 m
Sklon návodného svahu 1 : 2,0 – 3,3
Sklon vzdušného svahu 1 : 1,5 – 2,2
Dĺžka hrádze 180,32 m
Q100 nad hrádzou 24,0 m3.s-1
Q100 pod hrádzou 21,5 m3.s-1
Q50 nad hrádzou 19,0 m3.s-1
Q50 pod hrádzou 17,0 m3.s-1
Q20 nad hrádzou 14,0 m3.s-1
Q20 pod hrádzou 12,5 m3.s-1
Objem retenčného priestoru pri 356,00 m n.m 127 tis. m3

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Stavba slúži na protipovodňovú ochranu územia nachádzajúceho sa pod navrhovanou stavbou.

Základné údaje
Názov stavbyVodná nádrž Brestovec
Charakter stavbyRekonštrukcia
Miesto stavbyKataster obce Brestovec
OkresMyjava
RegiónTrenčín

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376