Menu

Stavbu charakterizujú tieto základné údaje o prevádzkových kapacitách:

Vodná nádrž Brezová pod Bradlom
Kóta max. prevádzkovej hladiny 286,50 m n. m.
Maximálna hladina pri Q100 287,00 m n. m.
Dĺžka zátopy 800 m
Dĺžka hrádze 153,00 m
Šírka koruny 4,0 m
Maximálna výška hrádze 12,0 m
Objem nádrže – užitkový 315 000 m3
Objem nádrže – retenčný 50 000 m3

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

VN Brezová pod Bradlom sa nachádza na potoku Bystrina 600m nad sútokom s Baraneckým potokom. Bola vybudovaná za účelom ochrany intravilánu obce Brezová pod Bradlom. Objem povodňovej vlny v profile vodnej nádrže je 120 000 m3. Retenčný objem nádrže je 50 000 m3, čo je cca 42% z celkového objemu povodňovej vlny.

Základné údaje
Názov stavbyVN Brezová pod Bradlom
Miesto stavbyBrezová pod Bradlom
OkresMyjava
RegiónTrenčín

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376