Menu

Základné údaje stavby:

Vodárenská nádrž
Hradiace teleso kamenitá hrádza s asfaltobetónovým stredovým tesnením
Kóta koruny hrádze 573,90 m n.m.
Dĺžka koruny hrádze 300 m
Dĺžka injekčnej chodby 366 m
Hĺbka injekčnej clony 35 m
Obtokový tunel – šírka 6,00 m
Obtokový tunel – výška 4,25 m
Obtokový tunel – dĺžka 356 m
Komunikačný tunel – šírka 5,50 m
Komunikačný tunel – výška 3,90 m
Komunikačný tunel – dĺžka 400 m
Maximálna povodňová hladina 572,50 m n.m.
Maximálna prevádzková hladina 571,50 m n.m.
Bezpečnostný priepad je hradený 6 ks tabulových hradidiel
Celkový objem nádrže 29,6 mil.m3
z toho stály objem 0,63 mil.m3
zásobný objem 27,51 mil.m3
ochranný objem 1,20 mil.m3
Celková plocha nádrže 1,18 km2
Dĺžka vzdutia 6 km
Turbíny Francis 2 ks Ø 350 mm, 3 ks Ø 290 mm
Priemerná ročná výroba MVE 4.253 MWh
Prívodné potrubie Ø800 mm, dĺžky 5 200 m
Úpravňa vody
Maximálny výkon 686 l/s

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Stavba je situovaná v katastrálnych územiach obcí Valaská, Hronec a Sihla. Územie leží v západnej časti Slovenského Rudohoria – vo Veporských vrchoch, v časti Balocké vrchy.

Hlavnou funkciou VN Hronček je využitie hydrologického potenciálu Kamenistého potoka na výhľadové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v regióne Brezno, Banská Bystrica a Zvolen. Pridanou hodnotu stavby je tiež výroba elektrickej energie a ochrana územia pred povodňami.

Základné údaje
Názov stavbyVodárenská nádrž Hronček
Charakter stavbyNová
Miesto stavbyKatastrálne územie obcí Hronec, Valaská a Sihla
RegiónBanskobystrický

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376