Menu

Ing. Miloš Kedrovič

Predseda predstavenstva
Autorizovaný stavebný inžinier v obore: Inžinierske stavby – vodohospodárske stavby
Počet rokov praxe: 31 rokov
Vzdelanie: SVŠT Bratislava, Stavebná fakulta, odbor Vodné hospodárstvo

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376 ks.akitodov@akitodov